Byfrokost med Sparebank 1 Helgeland

Torsdag 28/9 2023 Kl 07:00 | Sentrum
gratis

Inviterer til Byfrokost
Lokalbanken inviterer alle til gratis frokost ved inngangen til festivalhelgen. Torsdag 28. september fra 07-10 er alle ranværinger invitert til byfrokost i gågata i Mo i Rana.

– Byfrokostene har blitt en kjær tradisjon for mange. Vi vil at alle kan møtes og ha ei hyggelig stund sammen på morgenkvisten, sier Hauknes.

-—
Lokalbanken ønsker god festival

Musikkfestivalen Smeltedigelen har etter 20 år etablert seg som en tradisjon som samler folket til byen, og har et mangfoldig program med inkludering. Dette liker hovedsponsor SpareBank 1 Helgeland.

Med støtten fra Lokalbanken kan festivalen fortsette og utvikle, og dermed skape et enda bedre tilbud for helgelendingene. Som en drivkraft for vekst bidrar SpareBank 1 Helgeland til at mange slike festivaler og arrangement blir arrangert på Helgeland.

– Smeltedigelen bidrar til mer liv i byen. De skaper et tilbud for alle, alt fra ungdommer til eldre, sier markeds- og kommunikasjonssjef, Majken Hauknes.

Mangfold og bærekraft

Ikke minst er forestillingen Flere Farger viktig for banken, som belyser temaene mangfold og bærekraft.

– Vi lever i en stadig mer internasjonal verden, også her på Mo, og vi takker for den inspirasjonen som Smeltedigelen gir av både nasjonale og internasjonale artister, sier Hauknes.

Verdiskaping i form av kultur er en viktig del av en by i vekst, og våre drivkraftmidler er med på å legge til rette for det. På denne måten kan man sørge for å tilfredsstille boende og tilflyttere.

Bærekraft er viktig for banken å formidle til sine samarbeidspartnere, noe som er forenelig med Smeltedigelens fokus.

– Vi er veldig opptatt av at samarbeidspartneren vår både opptrer og driver bærekraftig, det er viktig at de er bevisste i sine valg, og der ser vi at Smeltedigelen jobber bra, sier Hauknes.

– Grunntanken i alle våre tildelinger er at prosjekter skal favne bredt og øke bolyst og trivsel, og Smeltedigelen bidrar definitivt til det.