Om Smeltedigelen

Festivalen er aksjeselskap hvor foreningen 4/4 - forum for takt og tone eier 100% av aksjene.

Booking

Selskapets styre

Festivalens verdigrunnlag

Målsettinger for de forskjellige funksjonene

Presentasjon frivilligmøte 3.oktonber.2016

Opplysninger fra enhetsregisteret

Festivalens nettsider vedlikeholdes av Per Ulrik Arntsen