Funksjoner

Transport

 • Være en effektiv, trygg, punktlig og behagelig transport av personer og bagasje mellom flyplass, jernbanestasjon, hotell og spillested.
 • Bidra til annen transport internt i festivalen.

Artistverter

 • Være våre gjesters primære kontaktpunkt mot festivalen under oppholdet.
 • Skal sørge for at artisten kommer dit de de skal når de skal samt sørge for at nødvendig informasjon er tilgjengelig og formidlet.
 • Skal bidra til at artistene trives og har gode minner fra sitt besøk hos oss.

Festivalkontor

 • Base for transportbredskap.
 • Utlevering av konvolutter m festivalbånd, bonger og info til artistverter
 • Bånd og info til frivillige
 • Tilgjengelig håndmat for frivillige, lydfolk og artister
 • Salg av bonger
 • Generell info

Bærehjelp/sjauing

 • Utføre effektivt arbeid på avtalt tidspunkt.

Billettører

 • Være publikums første møte med festivalen, rettlede/veildede publikum.
 • Ta i mot billetter om nødvendig.
 • Være en del av sikkerhetsberedskapen
 • Rapportere antall publikum på hver konsert

Backstageansvarlige

 • Være en miljøskaper på konsertstedet
 • Sørge for at artister, frivillige og andre har det de trenger (mat, drikke, håndklær)
 • Rydde backstage omåder

Sikkerhet

 • Sørge for trivsel og sikkerhet for alle som deltar.