Smeltedigelens verdigrunnlag

Internasjonalt - Smeltedigelen er en internasjonal musikkfestival.

  - festivalen skal bidra til å bygge vennskap og forståelse på tvers av landegrensene
  - festivalen skal presentere lokale musikere for resten av verden
  - festivalen skal presentere artister fra andre deler av verden for festivalpublikumet

Fest - Smeltedigelen skal oppleves som en fest for alle som deltar.

  - festivalen skal ta vare på alle som deltar, enten det er frivillige, artister, eller lønnet personale, og sørge for at de har det trivelig
  - at folk har gode opplevelser på vår festival en av forutsetningene for suksess ved framtidige festivaler

Identitet, forankring - Smeltedigelen skal formidle tilhørighet til industribyen Mo i Rana, Nord-Norge og Barentsregionen

  - gjennomføringen av festivalen skal bygge på alminnelig Nord-Norsk gjestfrihet
  - musikkvalget skal også reflektere festivalens geografiske tilhørighet
  - i denne sammenheng er urbefolkningens musikalske uttrykk viktig å formidle
  - i den grad det er mulig skal festivalen velge leverandører som markerer den lokale tilhørighet

Dugnad, ikke vare - Smeltedigelen skal bygge på, og videreføre, gode dugnadstradisjoner
  - musikk og andre kulturuttrykk er viktige samfunnsverdier, må ikke reduseres til en vare
  - smeltedigelen har ikke som mål å generere utbytte til eieren
  - dugnad er en god og tradisjonsrik måte å bygge samfunnsmessig infrastruktur

Musikk - Rytmisk musikk skal være Smeltedigelens musikalske plattform, samtidig som festivalen skal være åpen for utvikling av nye musikalske uttrykk.

  - rytmisk musikk skal utgjøre en betydelig del av konsertprogrammet
  - festivalen skal spesielt være åpen for sjangeroverskridende musikkuttrykk
  - festivalen kan ha innslag av andre musikksjangre
  - festivalen skal ikke bidra til en tilspisset sjangerdebatt
  - festivalen skal være en arena hvor det er naturlig å presentere ny musikk