«Musikk, folk og landskap» Paal Fagerheim og Ove Larsen

Campus Helgeland Auditoriet
Onsdag, 19 oktober, 2016 - 15:45

Professorene Paal Fagerheim og Ove Larsen gir oss et foredrag basert på boka
" Musikk, folk og landskap" som de ga ut på Orkana Forlag i 2015. Boka er basert på en samling vitenskapelige artikler og belyser ulike musikkpraksiser i nordområdene. Bidragene i artikkelsamlingen kommer fra norske og svenske forskere innen musikkvitenskap og spenner fra forskning på nyere samisk musikk, rock, rap, reggae til folkemusikk.

Når kom egentlig The Beatles til Korgen? Er Nord-Norge og Nord-Sverige preget av mer musikalsk kreativitet enn sentrale strøk? Hva betyr verdensmusikksjangeren for sørsamisk identitet? Kan man spille samisk musikk, uten å være same? Hvorfor blir rap og reggae ofte knyttet til Bodø? Hva er sammenhengen mellom følelser av vemod og nordsvensk populærmusikk?

Redaktørene er begge professor i musikkvitenskap ved Nord Universitet, Campus Nesna.

Paal Fagerheim han har skrevet om reggae, rap, samisk musikk og musikkestetikk. I tillegg er han utøvende musiker på forskjellige instrumenter og aktiv komponist og arrangør.

Ove Larsen er spesielt opptatt av folkemusikk og disputerte i 2001 med en avhandling om felemusikken i Drevja. Han er utøvende musiker og felespiller med to plateutgivelser bak seg.