Seminar Barents Sekretariatet

Meyergården hotell,
Onsdag, 19 oktober, 2016 - 19:00

Har du en idè til et samarbeidsprosjekt med Russland?


Ønsker idrettslaget ditt ny inspirasjon? Trenger koret ditt utfordringer? Hadde ei treningshelg med russiske deltakere vært spennende?
Kom for å høre Barentssekretariatet informere om sine støtteordninger for folk-til-folk samarbeid med Russland på

For nærmere informasjon om dette, kontakt Kim Stenersen tlf. 419 30 868 eller kim@barents.no