Flere farger

Fredag, 20 oktober, 2017 - 11:00
Rana Bibliotek

Fargespill ble startet opp i Bergen i 2004 av musikerne Ole Hamre og Sissel Saue som et bestillingsverk til Festspillene i Bergen. De lagde da en forestilling med barn og unge mellom 7 og 22 år med bakgrunn fra hele verden, stort sett rekruttert fra asylmottak. Disse tok med seg musikk og dans fra sine hjemland, hvorpå Hamre og Saue satte det hele sammen til en fantastisk forestilling. Fargespill ble en stor suksess, og har etter hvert etablert seg som en egen stiftelse og fått på plass forestillinger ikke bare i Bergen, men flere steder i landet – da enten med den store hovedforestillingen Fargespill eller det litt mindre formatet Flere farger.

Fargespill/Flere farger har fokus på det kunstneriske. Målet er å lage en forestilling som er så bra at folk kjøper billett for å få en stor konsertopplevelse. Dette har de også lyktes godt med, siden Fargespill flere ganger blant annet har solgt ut Grieghallen med påfølgende ekstraforestillinger. Nettopp på grunn av dette fokuset har prosjektet også hatt svært positive sosiale konsekvenser for de som er med. Det blir tydelig kommunisert av lederne i prosjektet at den kunstneriske kvaliteten er avhengig av deltakerne og det de har med seg fra sine hjemland.

«Vi blir til det som omverdenen defineres oss som. Sånn er vi laget. Og når du da forteller til folk at "du er en ressurs", så blir de en Det er egentlig utrolig enkelt.»
Ole Hamre