SMELTEDIGELEN UNG FLERE FARGER MO I RANA

Nordland Teater Hovedscenen
Onsdag, 24 oktober, 2018 - 17:00

og
Onsdag, 24 oktober, 2018 - 19:00

Det er en glede å presentere den viktigste forestillingen på årets festivalprogram –
Smeltedigelen Ung - Flere farger. I 2017 ble forestillingen satt opp på Smeltedigelen og
berørte et stort publikum.
For de som deltok ble prosessen frem til forestillingen av stor betydning.
I år presenterer vi en helt ny forestilling med mer musikk, dans og lek fra hele 20 ulike
nasjonaliteter. Vi har hentet inn den erfarne koreografen Jeran King fra Fargespill som skal
hjelpe oss å løfte taket med ekstra energi og spennende nummer.
«Vi blir til det som omverdenen defineres oss som. Sånn er vi laget. Og når du da forteller til
folk at "du er en ressurs", så blir de en ressurs. Det er egentlig utrolig enkelt.»
Disse ordene tilhører Ole Hamre, perkusjonist, komponist og mannen bak Fargespill/Flere
farger. Historien bak dette fargerike konseptet startet i 2004 som et bestillingsverk til
Festspillene i Bergen. Ole Hamre og kona, sangeren og pedagogen Sissel Saue, rekrutterte
barn og unge fra 7 til 22 år med bakgrunn fra hele verden – barn og unge som hadde kommet
til landet som flyktninger og asylsøkere. Med disse i sentrum satte han sammen en
fargesprakende forestilling fylt av sang og dans fra barnas respektive hjemland. Gjennom
kunsten skapte de et unikt fellesskap på tvers av og på tross av alle ulikheter, det være seg
forskjellig religion, språk eller sosiale klasser.
Rana Kulturskole er prosjektleder for «Smeltedigelen Ung- Flere farger», som er et samarbeid
mellom Smeltedigelen musikkfestival, Rana kulturskole, Lyngheim skole, Sydsamisk teater,
Nordland teater, Rana voksenopplæring, Vefsn kulturskole, Kraft dansestudio, Hemnes
voksenoplæring og Den kulturelle skolesekken.
Tor-Petter Aanes stiller også i år som musikalsk ansvarlig sammen med innleid band samt
musikere fra KammeRana.
Gjennom utveksling og innsamling av sanger og dansetradisjoner fra ulike kulturer dannes
grunnlaget for denne fargesprakende og hjertevarme forestillingen der alle møtes i musikkens
integrerende felleskap.