AKADEMIA Marthe Valle «Every Child is a prophet»

Rana bibliotek
Torsdag, 29 oktober, 2020 - 16:00


Sykepleier og artist Marthe Valle inviterer publikum inn på sin tøffe reise for å lage det norsk-syriske prosjektet «Every Child is a prophet». Gjennom prosjektet ønsker hun å gi sin stemme til flyktninger som er fratatt all sin frihet og verdighet.

Hun bruker hjertets språk i samarbeid med syriske artister og musikere til å formidle flyktningenes situasjon på de greske øyene, hvor titusener fra Syria, Afghanistan, Irak og flere land fra Asia og Afrika tilbringer en tilværelse under umenneskelige forhold. Marthe Valle har selv vært i Moria på Lesbos ved flere anledninger.

Prosjektet består av sanger med nyskrevne dikt på arabisk og engelsk med utgangspunkt i den situasjonen flyktningene er i, midt mellom et Midtøsten i oppløsning og et Europa uten vilje til å ta ansvar. Samfunn i splittelse og oppløsning, flyktningenes situasjon, hjerneflukt, det geopolitiske spillet og europeisk kynisme og unnfallenhet danner bakteppe for de poetiske tekstene.
Den kjente syriske poeten Adnan Alaoda har forfattet sangbare dikt på arabisk, spesialskrevet for prosjektet, og Marthe Valle har gjendiktet noen destillater til engelsk. Innspillingen retter seg både mot et arabisktalende og et europeisk publikum.