Verdigrunnlag

Festivalens verdigrunnlag

Internasjonalt: Smeltedigelen er en internasjonal musikkfestival.

 • festivalen skal bidra til å bygge vennskap og forståelse på tvers av landegrensene
 • festivalen skal presentere lokale musikere for resten av verden
 • festivalen skal presentere artister fra andre deler av verden for festivalpublikumet

Fest: Smeltedigelen skal oppleves som en fest for alle som deltar.

 • festivalen skal ta vare på alle som deltar, enten det er frivillige, artister, gjester eller lønnet personale, og sørge for at de har det trivelig
 • gode opplevelser er en forutsetning for videre suksess

Identitet, forankring: Smeltedigelen skal formidle tilhørighet til industribyen Mo i Rana, Nord Norge og Barentsregionen

 • festivalen skal bygge på Nord-Norsk kultur og gjestfrihet
 • festivalen skal presentere musikere som representerer dens geografiske tilhørighet, urbefolkningens musikalske uttrykk er viktig å formidle
 • der det er mulig skal festivalen velge lokale leverandører

Dugnad: Smeltedigelen skal bygge på og videreføre gode dugnadstradisjoner

 • dugnad er en god og tradisjonsrik måte å bygge samfunn
 • musikk og andre kulturuttrykk er viktige samfunnsverdier, som ikke må reduseres til en vare
 • smeltedigelen har ikke som mål å generere utbytte

Musikk: Rytmisk musikk skal være Smeltedigelens musikalske plattform, samtidig som festivalen skal være åpen for utvikling av nye musikalske uttrykk.

 • rytmisk musikk skal utgjøre en betydelig del av konsertprogrammet
 • festivalen skal spesielt være åpen for sjangeroverskridende musikkuttrykk
 • festivalen kan ha innslag av andre musikksjangre
 • festivalen skal ikke bidra til en tilspisset sjangerdebatt
 • festivalen skal være en arena hvor det er naturlig å presentere ny musikk

Møtepunkt: Smeltedigelen skal være en arena for samarbeid, kunnskapsdeling og kulturutveksling

eksempler på dette:

 • Smeltedigelen akademia
 • Gjester fra andre festivaler
 • Workshops