Frivillig på Smeltedigelen

Vil du oppleve Smeltedigelen fra innsiden?
Få unike opplevelser og tilgang til fantastiske konserter?

- Da er en frivilligjobb i Smeltedigelen noe for deg, og fint innhold på en CV!

Mail til: post@smeltedigelen.no

Arbeidsgrupper

Artistvert

Artistvertene har ansvar for å følge opp artistene fra de ankommer Mo i Rana til de drar igjen. Vertene har derfor variabel arbeidstid.

Du må være forberedt på morsomme men kanskje lange dager med så mye jobb som artisten krever.

Markedsføring

Markedsteamet jobber med å gjøre festivalen synlig, og i forkant trenger vi folk som kan henge opp plakater/dele ut flyers. Vi ønsker oss gode ambassadører som hjelper å spre ordet om festivalen, og som bidrar til at vi blir synlig på en positiv måte.

Er du god på SoMe, ivrig hobbyfotograf eller kan bidra på annen måte så vil vi gjerne høre fra deg. Under festivalen trenger vi også folk som kan legge ut bilder, video og stemningsrapporter fra festivalen.

Vakthold

Vakter er organisert under en vaktsjef og arbeidstiden er knyttet direkte opp mot konserttidene. Din oppgave blir å se til at folk trives, innslipp foregår kontrollert, og at det er ro og orden under avvikling av konserter slik at alle har det bra.

Billettør/inngangskontroll

Som billettør vil du være direkte i kontakt med publikum, og sørge for innslipp og billettkontroll. Du har ansvar for at publikum følger gjeldende smittevernrestriksjoner ved ankomst, og bidra med informasjon om program og artister.

Før festivalen vil du få orientering og opplæring i billett- og betalingssystemet vårt. Arbeidstiden kan variere.

Scene/rigg

Denne gruppen jobber med opp- og nedrigg på spillesteder, frakt av instrumenter og bistår med teknisk rigg dersom det er behov for det. Noe av arbeidet kan være fysisk krevende.

Arbeidstiden vil variere, og vi har behov for folk fra tidlig morgen til etter konsertslutt. Vi har behov for frivillige fra før festivalstart til etter festivalslutt. 

Festivalkontor

Du vil besvare spørsmål fra kunstnere, utøvere, besøkende og publikum, og bidra i akkreditering og forhåndssalg av billetter.

Festivalkontoret vil også være et holdepunkt for andre frivillige, hvor all aktuell informasjon er tilgjengelig. Festivalkontoret er oppe fra formiddagen til tidlig kveld. 

Backstage

Serverings- og bevertningsgruppen jobber med å servere mat på de ulike konsertarenaene, til artister, ledelse og frivillige. Her trenger vi frivillige til å utføre enkle kjøkkenoppgaver, og distribusjon av mat og drikke.

Arbeidstiden vil variere fra tidlig om morgenen til sent på kvelden. 

Transport

Transportgruppen har ansvar for transportering av artister, og andre gjester. Vi ønsker erfarne medarbeidere med gode kjøreegenskaper. Minibussertifikat kan være en fordel, men er ingen forutsetning. Transporten vil skje fra og til flyplass og togstasjon. Arbeidstiden kan variere fra tidlig om morgenen til sent på kvelden, og behovet er fra før festivalstart til etter festivalslutt.

Disponering av egen bil er ikke en forutsetning da festivalen leier inn det som trengs av kjøretøy. Oppgi i kommentarfeltet i søknadskjemaet om du disponerer egen bil. Bruk av egen bil vil kompenseres. 

Du får:

  • Fantastiske musikkopplevelser
  • Nye vennskap og større kontaktnett
  • Erfaring i festivalproduksjon
  • Akkreditering (gir adgang til alle våre arrangement- dersom ledig kapasitet)
  • Årets festival t-skjorte
  • Mat og drikke under ditt skift
  • Deltakelse på frivilligfest
  • Nødvendig opplæring
  • Attest kan fås ved henvendelse til din gruppeleder

Smeltedigelen følger de til en hver tid gjeldende smittevernregler, og har eget planverk for festivalen som skal følges av alle involverte. Opplæring/gjennomgang med alle frivillige blir gjort ved oppstart for å sikre en trygg gjennomføring.

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt på e-post: post@smeltedigelen.no så svarer vi deg så raskt som mulig!