Sponsorer og samarbeidspartnere.

Smeltedigelen musikkfestival er mulig å gjennomføre fordi vi har et flott publikum, mange gode samarbeidspartnere og sponsorer. Samarbeidspartnere som både bidrar med inspirasjon kunnskap, tjenenester og økonomi. Sponsorer som bidrar med penger og oppmuntringer.

Vi har ambisjoner og et ønske om bli en festival kjent utover Rana og Helgeland. Vi vil gjerne bli enda bedre, ikke nødvendigvis så mye større. Vi har ønske om å utvikle oss på andre spennende områder. Bruke naturen, utnytte alle de gode matproduktene som lages her og i større grad ta i bruk all kompetansen som finnes i byen og regionen vår. Det vil ta tid og koste mye arbeid. Den frivillige innsatsen og alle våre gode støttespillere er avgjørende.

Har du eller bedriften din et ønske om å bidra til å utvikle Smeltedigelen musikkfestival så ta kontakt med oss. Vi er avhengig av alle gode krefter.

Bjørn Bonsaksen
Smeltedigelen musikkfestival

epost: bbonsaksen@hotmail.com