Selskapets styre

Selskapets styre består av:

Styreleder:
Morten Sæterhaug
Styremedlemmer:
Per Ulrik Arntsen, Bjørn Bonsaksen, Anne Fladvad, Sigrid Seim Halse