AKADEMIA: Lydbæreren i vår kulturhistorie

Biblioteket
Torsdag, 17 oktober, 2019 - 18:00

MERK KLOKKESLETTET, I FESTIVALAVISEN ER FEIL KLOKKESLETT OPPGITT.

Trond Valberg, Nasjonalbiblioteket, vil belyse noen sider ved innspilt musikk fra et teknologisk, kulturelt
og fenomenologisk ståsted.
Lyd inngår både direkte og indirekte i vår kulturhistorie, men det er bare via lydfestingene vi kan
gjenskape autentiske lydbilder fra fortida, f.eks. i form av konsertopptak. Norsk kulturliv ville vært
fattigere uten grammofonplata, og vi kunne ikke tatt vare på store deler av vår kollektive historie uten
lydbåndet. Valberg tar oss med inn i et lydunivers fra Edisons fonografruller til dagens digitale
distribusjon av musikk, med eksempel fra Nasjonalbibliotekets lydsamling.
Deler av presentasjonen er basert på antologien «Norges lyder: Stabbursklokker og storbykakofoni»
(2018).