AKADEMIA: Håkon Skog Erlandsen

Biblioteket NB-Lørdag 12.oktober-NB
Lørdag, 12 oktober, 2019 - 13:00

MERK DATOEN

Håkon er opprinnelig fra Mo i Rana. Han har en mastergrad i utøvende saksofon fra Musikkonservatoriet
i Tromsø, UiT. Han er ambisiøs og har allerede skaffet seg et navn både som dyktig musiker og som

idrettsmann på et høgt nivå.Hans store prosjekt nå er å holde konserter på de høyeste fjellene på syv
kontinenter.
16.mai i år nådde han toppen av Mount Everest, og holdt konsert der.
Han holder foredraget: "300 døde kropper og verdens høyeste søppelfylling - hva er positivt ved å bestige
Mount Everest"